Lịch sử phát triển

about

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HCM (CASE) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. CASE được thành lập vào năm 1985 trong một chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp.

2016
2016
Ngày 25/11/2016 Trung tâm tổ chức khánh thành tòa nhà văn phòng mới cùng với khối phòng thí nghiệm chất lượng cao.
2015
2015
Trung tâm kỷ niệm 30 năm thành lập, hoàn thành xây dựng phòng thí nghiệm chất lượng cao và thành lập Văn Phòng Đại Diện Miền Trung tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
2010
2010
Nhằm mở rộng hoạt động phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu của khách hàng khu vực ĐBS Cửu Long, Trung tâm thành lập và đưa vào hoạt động chi nhánh tại TP. Cần Thơ.
2008
2008
Trung tâm chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, là đơn vị khoa học và công nghệ công lập tự chủ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.
2007
2007
Trung tâm chuyển đổi hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí hoàn toàn, theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP 15/4/2006.
2003
2003
Trung tâm bắt đầu hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 tự chủ một phần kinh phí hoạt động.
1994
1994
Chương trình hợp tác kết thúc, Trung tâm bắt đầu hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp của Thành phố, được ngân sách của thành phố cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.
1990
1990
Tháng 2/1990 Trung tâm khánh thành và đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm theo khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp.
1985
1985
Ngày 18/2/1985 Thành lập theo Quyết định số 21/QD-UB của UBND TP.HCM.