Năng lực cung cấp dịch vụ

Hệ thống chất lượng và các chứng nhận

Toàn bộ bộ máy hoạt động của CASE được vận hành và kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, năng lực phòng thử nghiệm được chứng nhận ISO/IEC 17025 (VILAS 092) lĩnh vực vi sinh, hóa, đo lường và hiệu chuẩn.

Trong nước, CASE là Phòng thử nghiệm Ngành Nông Nghiệp và PTNT của Bộ Nông Nghiệp và PTNT chỉ định là Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn LAS 05 theo Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT đối với các lĩnh vực thử nghiệm nghiệm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y… Năm 2018, khi Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT hết hiệu lực, CASE tiếp tục được Cục Chăn Nuôi chỉ định là phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, CASE còn là phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế và Bộ Công Thương.

Trên phạm vi quốc tế, CASEđược công nhận là thành viên trong mạng lưới chứng nhận quốc tế IQNET vào năm 1997, ngoài ra, CASE còn là thành viên của hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản LeReseau Experagro (Pháp).

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN
/TỔ CHỨC CẤP
Thử nghiệm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lần đầu Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Đăng ký bổ sung lần 2
Đăng ký bổ sung lần 3
Đăng ký bổ sung lần 4
Đăng ký bổ sung lần 5
Đăng ký bổ sung lần 6
Quan trắc môi trường Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Quyết định chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường
Kiểm định – Hiệu chuẩn Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (đăng ký lần đầu)
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (đăng ký lần 2)
CHỈ ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH CƠ QUAN
/TỔ CHỨC CẤP
Thực phẩm, TACN, Phân Bón, Thuốc thú Y Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thực phẩm Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm Bộ Y Tế
Thực phẩm Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm Bộ Công Thương
Thức ăn chăn nuôi Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Cục Chăn Nuôi
CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠ QUAN
/TỔ CHỨC CẤP
ISO/IEC 17025:2005 Chứng chỉ công nhận Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam
Lĩnh vực sinh
Lĩnh vực hóa
Lĩnh vực đo lường, hiệu chuẩn
Chứng chỉ ISO 9001: 2015 AFAQ-AFNOR
Chứng chỉ ISO 14001:2015 AFAQ-AFNOR
Chứng nhận IQNET – ISO 9001:2015 IQNET & AFNOR
Chứng nhận IQNET – ISO 14001:2015
CHỨNG NHẬN/ CHỨNG CHỈ KHÁC CƠ QUAN
/TỔ CHỨC CẤP
Thành viên của hệ thống phòng thí nghiệm nông lâm thủy sản (Pháp) Le Réseau Experagro
Giấy chứng nhận hội viên Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam VINALAB