Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm cà phê

TCVN 5251:2015

Tên chỉ tiêu Yêu cầu
1. Màu sắc Màu nâu đặc trưng của sản phẩm
2. Mùi Thơm đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ
3. Vị Đặc trưng của sản phẩm
4. Trạng thái Dạng bột, mịn, không vón cục
5. Cà phê pha Có màu đặc trưng của sản phẩm

 

Tên chỉ tiêu Mức
1. Độ mịn, tính theo % khối lượng  
– lọt qua rây cỡ lỗ 0,56 mm, không nhỏ hơn 30
– giữ lại trên rây cỡ lỗ 0,25 mm, không lớn hơn 15
2. Độ ẩm, tính theo % khối lượng, không lớn hơn 5,0
3. Hàm lượng cafein, tính theo % khối lượng, không nhỏ hơn 1,0
4. Hàm lượng chất tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn 25
5. Hàm lượng tro không tan trong axit clohydric (HCl), tính theo % khối lượng, không lớn hơn 0,2

Bất ngờ khi uống 2 ly cà phê mỗi ngày - Báo Người lao động